Zakrzewski, A. (2020) „O niezbędności warsztatu historycznego. Na marginesie pracy Jana Majchrowskiego Wojewoda w dawnej Polsce”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), s. 350-359. doi: 10.14746/cph.2020.1.19.