Głuszak, M. (2020) „V Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego na temat «Polska adwokatura i notariat – historia i współczesność», Łódź, 2 grudnia 2019 r.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), s. 386. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/24124 (Udostępniono: 27czerwiec2022).