Zakrzewski, A. (2021) „Rosyjski rękopis III Statutu litewskiego ze zbiorów Biblioteki m.st. Warszawy”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), s. 41-46. doi: 10.14746/cph.2020.2.2.