Krasowski, K. (2021) „Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), s. 143-171. doi: 10.14746/cph.2020.2.8.