Tyborowski, W. (2021) „Starobabilońskie prawo sądowe w świetle listów z epoki”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), s. 11–36. doi: 10.14746/cph.2021.1.1.