Pytel, M. (2021) „Falsyfikat dokumentu rzekomo z 1150 r. i jego transumpt z 1251 r.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), s. 129-144. doi: 10.14746/cph.2021.1.6.