Siemaszko, K. (2021) „«Każdy z nas ma w życiu własnem dziedzinę umiłowań i ukochań namiętnych…» Zygmunt Jundziłł (1880–1953) – senator – adwokat – zastępca profesora – emigrant”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), s. 131–140. doi: 10.14746/cph.2021.2.6.