Szczygieł, T. (2021) „Dolus eventualis jako remedium na braki legislacyjne ustawodawstwa karnego Polski Ludowej 1944–1969 – analiza prawna”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), s. 141-157. doi: 10.14746/cph.2021.2.7.