Żochowski, K. (2021) „Wspólnota irygacyjna? Prawne aspekty utrzymania sieci irygacyjnych we wczesnym Cesarstwie Rzymskim”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), s. 207-224. doi: 10.14746/cph.2021.2.10.