Obara, A. (2021) „Organizacja prokuratury powszechnej według ustawy z 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), s. 241–252. doi: 10.14746/cph.2021.2.12.