Lityński, A. (2021) „Białoruś przed Łukaszenką. Uwagi historyka prawa o prawie karnym”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), s. 253-269. doi: 10.14746/cph.2021.2.13.