Zmierczak, M. (2021) „ 379”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), s. 283–286. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/30732 (Udostępniono: 2 luty 2023).