Dzikowski, A. (2022) „En France la police n’y est pas si exacte que parmy les Romains. – odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ukryte wady fizyczne zwierząt w prawie francuskim do końca XIX wieku”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 74(1), s. 53-100. doi: 10.14746/cph.2022.1.4.