Snarski, T. (2023) „Czesław Miłosz. Prawnik, który wiersze pisał. Kilka uwag między historią, literaturą i filozofią prawa”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 75(2), s. 265–283. doi: 10.14746/cph.2023.2.14.