Jaworska-Biskup, K. i Jońca, M. (2023) „Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Leon hr. Piniński i jego pasje», Szczecin, 5 maja 2023 r”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 75(2), s. 307–308. doi: 10.14746/cph.2023.2.17.