Grodziski, S. (2015) „Refleksje o nauce historii prawa, jej «Czasopiśmie Prawno-Historycznym» i jego Redaktorze”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), s. 11-20. doi: 10.14746/cph.2015.68.1.01.