Szafrański, W. (2015) „Nauczanie prawa w Poznaniu w czasach stanisławowskich”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), s. 259-284. doi: 10.14746/cph.2015.68.1.14.