Czarnecka, A. (2015) „Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), s. 335–344. doi: 10.14746/cph.2015.68.1.18.