Olszewski, H. (2015) „Izabela Lewandowska-Malec, Demokracje polskie. Tradycje – współczesność – oczekiwania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 424.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), s. 391-394. doi: 10.14746/cph.2015.68.1.21.