Krzymkowski, M. (2015) „ 439”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), s. 397–399. doi: 10.14746/cph.2015.68.1.23.