Kuryłowicz, M. (2015) „ 209”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), s. 403–407. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.27.