Szpoper, D., Dąbrowski, P. i Tarkowski, M. (2015) „List do Redakcji”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), s. 419-420. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.29.