Białuński, G. (2018) „Zemsta matką sprawiedliwości. Wergeld (główszczyzna) w Prusach Krzyżackich i Prusach Książęcych.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), s. 11-30. doi: 10.14746/cph.2015.68.2.02.