Machaj, D. (2014) „Sądownictwo rektorów krakowskich w XVI wieku”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 41–76. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.01.