Materniak - Pawłowska, M. (2014) „Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 121-148. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.05.