Szpoper, D. (2014) „Reforma samorządowa w Królestwie Polskim w latach 1861 - 1862”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 149–182. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.06.