Tarnowska, A. (2018) „Pruskie sądy administracyjne gwarantem praw podmiotowych? Organizacja sądów i praktyka orzecznicza Najwyższego Sądu Administracyjnego (OVG) a prawa polskiej mniejszości narodowej (1875-1914)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), s. 61-68. doi: 10.14746/cph.2015.68.2.04.