Polechow, S. (2014) „Przywileje dzielnicowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywy badań”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), s. 45-66. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.03.