Derek, M. (2018) „Indywidualizm czy socjologizm? Zasada swobody umów w projektach polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 roku na tle porównawczym”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), s. 169–192. doi: 10.14746/cph.2015.68.2.11.