Moszyńska, A. (2018) „Dwie dekady prawa rodzinnego. Uwagi w związku z monografią Piotra Fiedorczyka Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, ss. 811”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), s. 237–320. doi: 10.14746/cph.2015.68.2.16.