Olszewski, H. (2018) „PROFESOR ANDRZEJ AJNENKIEL (1931-2015)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), s. 361-364. doi: 10.14746/cph.2015.68.2.28.