Fastyn, A. (2014) „Przeszkoda katolicyzmu (impedimentum catholicismi) w prawie wojewodztw południowych II Rzeczypospolitej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), s. 133–151. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.06.