Bagieńska - Masiota, A. (2014) „Prawne podstawy cenzury prasy w okresie stanu wojennego w Polsce (1981-1983)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), s. 185-204. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.08.