Krzywoszyński, P. (2018) „Maciej Mikuła, Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 382.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), s. 334-337. doi: 10.14746/cph.2015.68.2.20.