Szymaniec, P. (2014) „Fryderyk Skarbek o konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku i o statucie organicznym z roku 1832”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), s. 283–302. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.13.