Pilarczyk, P. (2018) „Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais. Kolektyvinė monografi ja, Vilnius 2014, ss. 692”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), s. 343–345. doi: 10.14746/cph.2015.68.2.23.