Lityński, A. (2018) „ 527 + ilustracje”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), s. 348–354. doi: 10.14746/cph.2015.68.2.25.