Krzymkowski, M. (2018) „Robert Jastrzębski, Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza – działalność – współczesność, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 286”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), s. 359-360. doi: 10.14746/cph.2015.68.2.27.