Olszewski, H. (2014) „ 310”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), s. 400–402. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.21.