Stanulewicz, M. (2014) „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspolnemu. Pod red. Wacława Uruszczaka, Katarzyny Krzysztofek, Macieja Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 451”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), s. 406–411. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.23.