Stanulewicz, M. (2014) „ 451”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), s. 406–411. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.23.