Olszewski, H. (2014) „Zdzisław Pentek, Teodor Tyc (1896-1927). Biografi a, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej PTPN, t. 69, Poznań 2013, ss. 155 + dysk CD z ilustracjami.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), s. 411-414. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.24.