Krasowski, K. (2014) „Profesor Jerzy Walachowicz (1932-2014)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), s. 415-419. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.25.