Benincasa, Z., Chmiel, A., Urbańczyk, M., Zmierczak, M., Pomianowski, P., Ławnikowicz, G., Zakrzewski, A. i Chłopecki, T. (2014) „Kronika”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), s. 421–437. doi: 10.14746/cph.2014.46.2.26.