Klimaszewska, A. (2017) „Z dziejów francuskiego prawa cywilnego. «Rozporządzenia» pierwszego prezydenta Parlamentu paryskiego Guillaume’a de Lamoignona”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), s. 11–28. doi: 10.14746/cph.2016.69.1.02.