Pomianowski, P. Z. (2017) „«Liczba rozwodów orzeczonych na ziemiach polskich na podstawie Kodeksu Napoleona»”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), s. 51–68. doi: 10.14746/cph.2016.69.1.04.