Wolnicki, P. (1) „"Procedura wyboru rady municypalnej w Królestwie Polskim (1830-1831)"”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), s. 69-85. doi: 10.14746/cph.2016.69.1.05.