Mażewski, L. (1) „"Aleksander Wielopolski a ukaz z 8 czerwca 1862 r. o atrybucjach namiestnika i zakresie władzy cywilnej w Królestwie Polskim"”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), s. 87-103. doi: 10.14746/cph.2016.69.1.06.