Maciejewski, M. (1) „O współczesnych badaniach krakowskich nad włoskim faszyzmem. Rozważania wokół prac Małgorzaty Kiwior-Filo i Joanny Sondel-Cedarmas”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), s. 243-264. doi: 10.14746/cph.2016.69.1.13.