Wąsowicz, M. (1) „Władysław T. Kulesza, Państwo w myśli politycznej i ustrojowo-prawnej Wacława Makowskiego, Wyd. «Nauka i Technika», Warszawa 2014, ss. 829.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), s. 316-320. doi: 10.14746/cph.2016.69.1.21.