Janicka, D., Pilarczyk, P. M., Urbańczyk, M., Kołodko, P., Rakowski, M., Szulc, T. i Tarnowska, A. (1) „Kronika”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), s. 331-341. doi: 10.14746/cph.2016.69.1.25.